Dự thảo mới về nhà công vụ: Ai sẽ được bố trí biệt thự từ 450 – 500 m2?

Tại dự thảo đang được lấy ý kiến, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng là biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Theo dự thảo, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng là biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2. Phó thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2.

Cấp bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liên kế diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Trong khi đó, các thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

Còn các đối tượng khác, dự thảo nêu rõ sẽ được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương, dự thảo quy định Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liên kế diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

Chủ tịch UBND huyện, giám đốc sở, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

Các chức danh chuyên viên chính, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 30 m2 đến 45 m2 (không kể diện tích công trình phụ).

Các chức danh công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm chuyên môn là chuyên viên đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 25 m2 đến 30 m2 (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/người.

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, dự thảo nêu rõ: Bộ Quốc phòng căn cứ quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công an căn cứ quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.